text

Jak działają kredyty.

Kto może udzielać kredytów.

W dzisiejszych czasach kredyt jest bardzo popularnym instrumentem bankowym i z pewnością przez następne lata będzie równie popularny jak nie bardziej niż teraz. Z każdym kredytem wiąże się podpisanie umowy kredytowej. Bez niej kredyt nie może zostać uruchomiony. Do tego, aby można było podpisać umowę kredytową niezbędne są dwie strony. Z jednej jest bank, zaś z drugiej kredytobiorca. W polskim prawie kredyt może zostać udzielony tylko i wyłączne przez banki, przez oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych, a także przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Każda inna instytucja, która chce być kredytodawcą niezgodni z prawem, może zostać ukarana karą grzywny nawet do pięciu milionów złotych, a niektórych przypadkach może zostać pozbawiona wolności na okres nawet do trzech lat. Stroną, która dominuje podczas przyznawania kredytu jest ta strona, która kredytu udziela. Może ona kontrolować kredytobiorcę i sprawdzać jego zdolność kredytową. Bank tak naprawdę ma więcej praw od kredytobiorcy, który musi się mu podporządkować, jeżeli stara się o kredyt. Mając odpowiednią zdolność kredytową można wziąć duży kredyt i tym samym można negocjować warunki kredytu z bankiem. W sytuacji, kiedy nasza zdolność kredytowa nie jest największa bank udzieli nam kredytu, ale na takich warunkach jakie będą dla niego najlepsze, zawsze można też szukać ofert takich jak tutaj http://www.okasa.pl/.

Jakie mamy formy zabezpieczenia kredytu.

Jest kilka form zabezpieczenia kredytu. Są nimi miedzy innymi formy osobowe zabezpieczenia kredytu. Takimi formami jest miedzy innymi poręczenie. W tym przypadku trzecia osoba zobowiązuje się, że spłaci nasze zobowiązanie łącznie z odsetkami, jeżeli my nie będziemy w stanie spłacić kredytu na czas. Do osobowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się również weksle własne in blanco. Dzięki nim banki mają dodatkową formę egzekwowania wszystkich roszczeń jakie mają wobec nich kredytobiorcy. Bank może taki weksel wypełnić w momencie, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Kolejnym zabezpieczeniem jest gwarancja bankowa, ubezpieczenie kredytu, przystąpienie do długu oraz przelew wierzytelności w postaci cesji. Drugą grupą form zabezpieczenia kredytu są formy rzeczowe. Należy do nich zastaw na rzeczach oraz prawach, a także zablokowanie środków na rachunku bankowym kredytobiorcy. Taka blokada ustalana jest w formie pisemnej i nie można jej odwołać. Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytu zaliczamy także kaucję, która musi zostać sporządzona w formie pisemnej i zakładana jest na odrębnych rachunkach bankowych. Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytu jakie są bardzo popularne zalicza się hipotekę. Ta forma zabezpieczenia dotyczy bezpośrednio nieruchomości na jaka została założona księga wieczysta. Nie ma znaczenia kto jest właścicielem nieruchomości hipoteka może być i tak wpisana.

Bez kredytów wiele osób nie miałoby najmniejszej szansy, aby spełnić większość ze swoich marzeń. Dzięki pieniądzom z kredytu można kupić sobie mieszkanie, wyremontować dom, czy też kupić nowy samochód. Uzbieranie tak dużej kwoty z comiesięcznych zarobków dla większości z nas byłoby naprawdę bardzo trudne. Zarobki jaki obecnie osiągają Polacy nie są bardzo wysokie i na tle krajów europejskich nie prezentują się najlepiej. Wielu pracuje na tak zwane umowy śmieciowe, które nie tylko obniżają domowy budżet, ale są też przeszkodą, aby można było uzyskać kredyt taki na jakim nam zależy. Są oferty dla takich osób i chała za to bankom, że pomyśleli sporządzając woje oferty o najbiedniejszych Polakach. Dzięki temu każdy może pozyskać dodatkowe pieniądze i spełnić swoje marzenia.