text

Działanie stóp procentowych na rynku kredytowym

Kredytobiorcy najczęściej przykładają uwagę do dokładnej analizy warunków umowy kredytowej ze szczególnym uwzględnieniem kosztów. Co jednak tak naprawdę wpływa na koszt kredytów gotówkowych, hipotecznych i innych zobowiązań w makroskali? Koszty kredytów zmieniają się wraz z przekształceniami stóp procentowych zgodnie z polityką monetarną Narodowego Banku Polskiego, czyli banku centralnego. Działanie stóp procentowych na rynku kredytowym warto poznać, jeżeli zamierzasz w przyszłości korzystać z kredytów gotówkowych na normalnych warunkach.

Cykl koniunkturalny, a funkcjonowanie polityki monetarnej

Zarządzanie stopami procentowymi ma wiele wspólnego z cyklem koniunkturalnym. W momencie wystąpienia kryzysu finansowego praktycznie wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, typu PKB, inflacja idą do dołu, a to wymusza działania optymalizacyjne największych instytucji państwowych. Narodowy Bank Polski, bank centralny prowadzi działania niezależnie od rządowych, jednak spójne z interesem ekonomicznym społeczeństwa. Bank centralny reguluje popyt i podaż na pieniądz, co pozwala przetrwać czasy kryzysowe i spotęgować pozytywne czynniki wzrostu. Niestety widać wyraźnie, że stopy procentowe wpływają mocno na czas występowania kryzysów finansowych. Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że gospodarka zacznie się załamywać po wielu kolejnych wzrostach stóp procentowych, a rozwijać się w okresie bardzo niskich, a wręcz zerowych stóp procentowych.

Długoterminowy, czy krótkoterminowy kredyt gotówkowy?

Temat stóp procentowych jest bardzo popularny u kredytobiorców długoterminowych. Kredyt hipoteczny to jeden z najlepszych przykładów. Jeżeli zaciągasz kredyt hipoteczny w okresie bardzo wysokich stóp procentowych po prostu przepłacasz przez kilka lat. W końcu jednak raty spadną ze względu na obniżenie stóp procentowych. Wyczucie właściwego momentu wejścia w kredyt hipoteczny jest kluczowe dla zabezpieczenia interesów budżetu gospodarstwa domowego. Najlepszy czas na długoterminowy kredyt to moment pierwszego obniżenia stóp procentowych. Bank centralny obniża stopy procentowe, aby wydobyć gospodarkę z kryzysu. Rada polityki pieniężnej zbiera się w Polsce cyklicznie, a nadchodzące komunikaty dają wiele wskazówek kredytobiorcom i kredytodawcom w zakresie kształtowania współpracy. A zatem niskie stopy procentowe to najlepszy czas na kredyt, szczególnie krótkoterminowy (gotówkowy), a wysokie stopy procentowe to najgorszy moment. Przy kredytach długoterminowych najważniejsze jest wyprzedzanie wzrostu i spadku kosztów obsługi zobowiązania.

Wpływ na rynek kredytowy, oszczędnościowy i inwestycyjny

Przy niskich stopach procentowych zniechęca się społeczeństwo do generowania oszczędności. Zakładanie lokaty bankowej w takich warunkach nie opłaca się wręcz w stopniu ekstremalnym. Czasami nawet oprocentowanie na lokacie bankowej nie zwraca się w związku z postępującą inflacją. To jeden z największych problemów dotyczących długoterminowego oszczędzania. Jak widzisz działanie stóp procentowych nie odbija się tylko na rynku kredytowym, ale również na sytuacji oszczędzających, czy drobnych inwestorów. Przy wysokich stopach procentowych opłaca się posiadać obligacje korporacyjne. To najlepszy czas z perspektywy kredytodawcy, bo można więcej zarobić na obsłudze standardowych klientów.

Podsumowanie działania stóp procentowych na rynek kredytowy

Kredytobiorca powinien rozumieć pojęcia stóp procentowych, inflacji, polityki monetarnej, a także relacji zachodzących w cyklu koniunkturalnym. To pozwala z dużym prawdopodobieństwem wytypować najlepszy moment na kredytowanie potrzeb.