text

Działanie stóp procentowych na rynku kredytowym

Kredytobiorcy najczęściej przykładają uwagę do dokładnej analizy warunków umowy kredytowej ze szczególnym uwzględnieniem kosztów. Co jednak tak naprawdę wpływa na koszt kredytów gotówkowych, hipotecznych i innych zobowiązań w makroskali? Koszty kredytów zmieniają się wraz z przekształceniami stóp procentowych zgodnie z polityką monetarną Narodowego Banku Polskiego, czyli banku centralnego. Działanie stóp procentowych na rynku kredytowym warto poznać, jeżeli zamierzasz w przyszłości korzystać z kredytów gotówkowych na normalnych warunkach.

Cykl koniunkturalny, a funkcjonowanie polityki monetarnej

Zarządzanie stopami procentowymi ma wiele wspólnego z cyklem koniunkturalnym. W momencie wystąpienia kryzysu finansowego praktycznie wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, typu PKB, inflacja idą do dołu, a to wymusza działania optymalizacyjne największych instytucji państwowych. Narodowy Bank Polski, bank centralny prowadzi działania niezależnie od rządowych, jednak spójne z interesem ekonomicznym społeczeństwa. Bank centralny reguluje popyt i podaż na pieniądz, co pozwala przetrwać czasy kryzysowe i spotęgować pozytywne czynniki wzrostu. Niestety widać wyraźnie, że stopy procentowe wpływają mocno na czas występowania kryzysów finansowych. Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że gospodarka zacznie się załamywać po wielu kolejnych wzrostach stóp procentowych, a rozwijać się w okresie bardzo niskich, a wręcz zerowych stóp procentowych.

Długoterminowy, czy krótkoterminowy kredyt gotówkowy?

Temat stóp procentowych jest bardzo popularny u kredytobiorców długoterminowych. Kredyt hipoteczny to jeden z najlepszych przykładów. Jeżeli zaciągasz kredyt hipoteczny w okresie bardzo wysokich stóp procentowych po prostu przepłacasz przez kilka lat. W końcu jednak raty spadną ze względu na obniżenie stóp procentowych. Wyczucie właściwego momentu wejścia w kredyt hipoteczny jest kluczowe dla zabezpieczenia interesów budżetu gospodarstwa domowego. Najlepszy czas na długoterminowy kredyt to moment pierwszego obniżenia stóp procentowych. Bank centralny obniża stopy procentowe, aby wydobyć gospodarkę z kryzysu. Rada polityki pieniężnej zbiera się w Polsce cyklicznie, a nadchodzące komunikaty dają wiele wskazówek kredytobiorcom i kredytodawcom w zakresie kształtowania współpracy. A zatem niskie stopy procentowe to najlepszy czas na kredyt, szczególnie krótkoterminowy (gotówkowy), a wysokie stopy procentowe to najgorszy moment. Przy kredytach długoterminowych najważniejsze jest wyprzedzanie wzrostu i spadku kosztów obsługi zobowiązania.

Wpływ na rynek kredytowy, oszczędnościowy i inwestycyjny

Przy niskich stopach procentowych zniechęca się społeczeństwo do generowania oszczędności. Zakładanie lokaty bankowej w takich warunkach nie opłaca się wręcz w stopniu ekstremalnym. Czasami nawet oprocentowanie na lokacie bankowej nie zwraca się w związku z postępującą inflacją. To jeden z największych problemów dotyczących długoterminowego oszczędzania. Jak widzisz działanie stóp procentowych nie odbija się tylko na rynku kredytowym, ale również na sytuacji oszczędzających, czy drobnych inwestorów. Przy wysokich stopach procentowych opłaca się posiadać obligacje korporacyjne. To najlepszy czas z perspektywy kredytodawcy, bo można więcej zarobić na obsłudze standardowych klientów.

Podsumowanie działania stóp procentowych na rynek kredytowy

Kredytobiorca powinien rozumieć pojęcia stóp procentowych, inflacji, polityki monetarnej, a także relacji zachodzących w cyklu koniunkturalnym. To pozwala z dużym prawdopodobieństwem wytypować najlepszy moment na kredytowanie potrzeb.

text

Dlaczego przed zaciągnięciem kredytu warto skorzystać z profesjonalnej porady?

Instytucją finansową jest dowolny organ, który zajmuje się napływem środków finansowych,. Mogą to być organizacje z sektora prywatnego lub publicznego i mogą składać się z sektora bankowego i pozabankowego, firm inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Pożyczka to trudna decyzja dla każdej osoby lub rodziny, ponieważ w krótkim okresie zwiększa płynność rodziny, ale w długim okresie finansowanie i obsługa tego długu mogą okazać się kłopotliwe, dlatego z następujących powodów przed skorzystaniem z kredytu zaleca się zasięgnąć pomocy profesjonalnych instytucji finansowych, a nie pożyczać z innego źródła lub z instytucji bez profesjonalnej porady.

1. Ocena ryzyka.

Instytucja finansowa określi szczegółowy plan, który będzie miał wystarczającą ocenę ryzyka w wysokości pożyczki, którą postanowiłeś podjąć. Nie tylko to, ale dodatkowo instytucja zaleci również kwotę, którą należy podjąć w oparciu o obecne i przyszłe potrzeby finansowe i zaproponuje godny plan spłat, który może obejmować automatyczne finansowanie z Twojego dochodu lub pobranie kwoty miesięcznie z określoną stopą procentową. Jeśli jesteś pracownikiem instytucji finansowej, prawdopodobne jest, że stopa oprocentowania pożyczki będzie dla ciebie niższa niż dla innych klientów, co znacznie poprawi zdolność obsługi długów.

2. Wygoda.

Poprzez zasięganie porady instytucji finansowej przed wypożyczeniem kwoty, którą podejmujesz wiele decyzji będzie bardziej wygodnych dla siebie, aby zrobić to tylko dlatego, że ich podstawa wiedzy w dziedzinie pożyczania i finansów jest całkiem niezła. Wiarygodna instytucja finansowa zaoferuje wygodne rozwiązania wszystkim Twoim zapytaniom dotyczącym potencjalnej pożyczki, którą zamierzasz zabrać z nich lub jakiegokolwiek innego instytutu, dzięki czemu cała procedura jest wygodniejsza.

3. Członkostwo.

Kiedy stajesz się stałym klientem instytucji finansowej w celu zaspokojenia Twoich potrzeb finansowych, prawdopodobnie zapewni Ci członkostwo w premii za lojalność klientów, która pomoże Ci łatwiej zaciągnąć pożyczkę na przyszłość. Członkostwo może obejmować takie korzyści, jak niższe oprocentowanie spłaty, przedłużony okres spłaty oraz finansowanie pożyczki w zamian zamiast środków podejmowanych przez instytucję. To zaufanie, które obie strony mają w sobie może sprawić, że zadanie pożyczki wydaje się dużo mniej zniechęcające i może poprawić perspektywy biznesowe między nimi.

4. Bezpieczeństwo.

Instytucja finansowa zapewni nie tylko gwarancję bezpiecznego przechowywania kredytu na koncie, ale również upewni się, że rata spłacenia kredytu dotrze do wyznaczonego organu bezpiecznie. Z tego właśnie powodu zaleca się klientom wybranie wiarygodnych usług, które mogą połączyć Cię z wiarygodnymi instytucjami, zapewniając bezpieczeństwo transakcji wszędzie, gdziekolwiek jesteś na świecie. Instytucje finansowe dążą do tego, aby ta procedura zwrotu pieniędzy była mniej szkodliwa dla Twojej sytuacji finansowej.

text

Kredyt ekspresowy 15000 złotych na trzy miesiące.

Oferta pożyczki internetowej w Alior Banku.

Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebujemy jakiejś większej sumy pieniędzy na chwilę. Może zdarzyć się kryzysowa sytuacja i potrzebujemy 15 tysięcy złotych zaledwie na kwartał. Sprawdziliśmy w jakich bankach taki ekspresowy kredyt będzie nam się najbardziej opłacał. W żadnym z trzech wymienionych niżej banków nie ma dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia, co mogłoby nieco zmniejszyć koszta naszego kredytu. Na podium znalazł się Alior Bank ze swoją pożyczką internetową. Kredyt spłacimy w trzech równych ratach po 5083 złote. Jeżeli chodzi o parametry tego kredytu są one następujące. Bank oferuje nam oprocentowanie 9,99% co da nam sumę odsetek w okresie kredytowania w wysokości 250 złotych. Jak na odsetki suma ta nie jest w jakiś sposób wygórowana, zwłaszcza że są to jedyne koszta kredytu jakie przyjdzie nam zapłacić, gdyż bank nie naliczy nam prowizji za udzielenie kredytu. Za niewielkie pieniądze można zdobyć pilnie potrzebną nam kwotę i na spokojnie ją spłacić.

Kredyt Plus w Volkswagen Banku.

Oferta w Volkswagen Banku jest bardzo podobna, ale droższa. W ofercie Kredyt Plus bank oferuje nam oprocentowanie w wysokości 8,99%. Po wyliczeniu odsetek będą one równe 232 złote i będą niższe niż odsetki w Alior Banku. Gdzie jednak jest różnica? A mianowicie w prowizji. O tyle, o ile Alior Bank nie naliczał prowizji od udzielonego kredytu, tutaj będzie nas ona kosztowała 450 złotych. Sumując odsetki i prowizję wyjdzie nam, że ten kredyt będzie nas kosztował 682 złote. Rata miesięczna będzie natomiast równa 5227 złotych. Od poprzedniej będzie większa o 144 złote.

Pożyczka gotówkowa w Toyota Banku.

Sprawdziliśmy jeszcze ofertę pożyczki gotówkowej w Toyota Banku. Z trzech wymienionych banków, ten miał najlepsze opinie od klientów. W ramach pożyczki gotówkowej kredyt będzie miał oprocentowanie w wysokości 10%, co da nam sumę odsetek równą 258 złotych. Do kosztów kredytu musimy jeszcze doliczyć prowizję w wysokości 450 złotych. Ten kredyt będzie nas kosztował 708 złotych. Każda z trzech rat będzie równa i wyniesie 5236 złote. Od najlepszej z ofert będzie wyższa o 153 złote, zaś od oferty Volkswagen Banku jedynie o 9 złotych co pokazuje jak bardzo oferty są do siebie podobne.

text

Rodzaje kredytów i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego

W bankach detalicznych i innych instytucjach kredytowych znajdziesz wiele ciekawych rodzajów kredytów. Czy kredyt wpływa na potencjał rozwoju gospodarczego i w jaki sposób? Czy rodzaj kredytu uzależnia wskaźniki makroekonomiczne? Artykuł naprowadzi cię na ciekawe rozwiązania odnoszące się do funkcjonowania rynku kredytów krótko i długoterminowych.

Kredyt daje szanse, ale jednocześnie uzależnia

Kredyt długoterminowy to narzędzie do szybkiego zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu, głównie potrzeby bezpieczeństwa. Ogromna część społeczeństwa zaciąga kredyty hipoteczne, co prowadzi do uzależnienia od banku komercyjnego na długie lata. Kredyt to szansa, ale jednocześnie zagrożenie w zakresie kształtowania długoterminowej płynności budżetu gospodarstwa domowego. Nadmierne uzależnienie od kredytu przy jednoczesnym ograniczeniu oszczędności to niestety niezbyt dobra sytuacja dla całej gospodarki. Trudno bowiem przy spłatach kredytu zabiegać o dodatkowe pomysły biznesowe, dość ryzykowne. Pożyczka gotówkowa natomiast lepiej określa bieżące potrzeby społeczeństwa i umożliwia kształtowanie zatrudnienia w odpowiednich branżach. W kraju nieruchomości i remonty finansowane kredytem to wręcz standard. Nie dziwi zatem bardzo dobra sytuacja sektora budowlanego i deweloperskiego. Zadłużenie zawsze generuje dodatkowe aktywności, ponieważ każde zobowiązanie trzeba spłacić, do tego z odsetkami. To wymaga podejmowania solidnego zatrudnienia i presji na zwiększanie dochodów. Kredyt to w pewnym stopniu motywacja i szansa na rozwój ducha przedsiębiorczości w najbiedniejszych regionach. Chwilówki, kredyty gotówkowe, hipoteczne, kredyty udzielane przez inwestorów indywidualnych to zdecydowanie najpopularniejsze formy zobowiązań w kraju, raczej stabilne z ciągle rosnącymi wskaźnikami zainteresowania.

Kredyt i gospodarka

Funkcjonowanie kredytu w gospodarce jest limitowane w dużym stopniu przez stopy procentowe. Polityka monetarna równoważy zainteresowanie kredytem i wpływa na wskaźniki makroekonomiczne. Dobrze zastanów się nad rodzajem dostępnych kredytów i nad własnymi możliwościami ekonomicznymi. Kredyt dopasowany do budżetu gospodarstwa domowego gwarantuje większą motywację, szybsze zaspokojenie potrzeb, poprawę jakości życia.

text

Kredyt gotówkowy

Reklamy kredytów gotówkowych

W telewizji, na billboardach czy portalach internetowych bardzo często możemy spotkać reklamy kredytowe banków, które kuszą najniższym oprocentowaniem. Ile jest w tym prawdy? Ok. 50% - fakt, bank ma w ofercie tanie kredyty, jednak bardzo często są one dostępne dla osób z wysoką zdolnością kredytową, lub dla stałych klientów. Często banki zastrzegają w *, że do skorzystania z promocji trzeba np. założyć u nich konto. W naszym rankingu poniżej prześwietliliśmy takie sztuczki reklamowe banków. Poniższa tabela zawiera oferty banków oczyszczone z \"szumu reklamowego\".

Odpowiedzialność

Podstawowa zasada - każdy kredyt trzeba kiedyś spłacić. Zbyt duże zadłużenie może spotkac każdego z nas. Chcemy ustrzeć przed tego typu problemami. Podpisując jakikąkolwiek umowę kredytową przemyśl 2 razy czy na pewno go potrzebujesz oraz czy Cię na niego stać. Zaciąganie wielu kredytów nawet na małe kwoty moze zaburzyć Twój budżet.

Pamiętaj, że...

  • Twoja sytuacja finansowa może się zmienić
  • w przypadku podpisania umowy o kredyt ze zmienną stopą procentową raty kredytu mogą się różnić od tych w momencie podpisywania umowy
  • zaciągaj kredyty rozsądnie i mierz siły na zamiary
  • musisz poinformować bank o swoich aktualnych zobowiązaniach kredytowych
  • zawsze sprawdzaj całkowity koszt kredytu - możesz go wyliczyć korzystając z kalkulatora poniżej

Brak spłaty - jakie skutki?

  • wzrost kosztów kredytu (wysyłanie wezwań do zapłaty itp.)
  • kary umowne za nieterminowe spłaty
  • zwiększenie odsetek
  • bank może podjąć działania na drodze sądowej
  • obowiązkowe konto osobiste